Znalecký ústav — stavebnictví

Rozsah znalecké činnosti:

V oboru stavebnictví s rozsahem znaleckého oprávnění pro:

  • stavby obytné, průmyslové, zemědělské, stavební materiály, technologie staveb, denní a umělé osvětlení,
  • územní plánování, architektura, územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady.

a v oboru projektování s rozsahem znaleckého oprávnění pro:

  • územní plánování, architektura, územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady, dokumentace pozemních staveb.

Kontakt

Ing. arch. Filip Dubský

Nerudova 36, 370 04 České Budějovice
+420 777 125 091
[email protected]

PRO-PLANS s.r.o.
Nerudova 945/36, 370 04 České Budějovice
ICO: 05473012 DIC: CZ05473012
ID schránky: euu4nd8
Zapsáno v OR u Krajského soudu
Č. Budějovice, odd. C, vložka 25326