Kontakt

Ing. arch. Filip Dubský

Nerudova 36, 370 04 České Budějovice
+420 777 125 091
[email protected]

PRO-PLANS s.r.o.
Nerudova 945/36, 370 04 České Budějovice
ICO: 05473012 DIC: CZ05473012
ID schránky: euu4nd8
Zapsáno v OR u Krajského soudu
Č. Budějovice, odd. C, vložka 25326