Znalecký ústav — stavbenictví

Rozsah znalecké činnosti:

V oboru stavebnictví s rozsahem znaleckého oprávnění pro:

  • stavby obytné, průmyslové, zemědělské, stavební materiály, technologie staveb, denní a umělé osvětlení,
  • územní plánování, architektura, územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady.

a v oboru projektování s rozsahem znaleckého oprávnění pro:

  • územní plánování, architektura, územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady, dokumentace pozemních staveb.

Kontakt

ING. ARCH. FILIP DUBSKÝ

Nerudova 36, 370 04 České Budějovice
+420 777 125 091
[email protected]